Tábor 2020

Aktualizace 10. 6. 2020

Ahoj Lipeňáci,

posledních několik týdnů jsme řešili pravidla daná pro letní tábory. Bohužel jejich výklad „Krajskou hygienou“ nám nedovoluje náš tábor uskutečnit.

Stejně jako většina ostatních stanových táborů tedy přistupujeme ke smutnému závěru a letošní tábor rušíme. Všechny již uhrazené platby vám v plné výši vrátíme během příštího tydne na účty.

Věříme, že nám i tak zachováte svoji přízeň a že se na táboře potkáme v příštím roce.

Vaši vedoucí

Letošní tábor se koná v termínu od 15. 8. do 29. 8. 2020

(PDF, cca 150 KB)

Hlavní vedoucí tábora

Mgr. Pavel Tulach, tel. (+420) 604 754 073

Korespondenční adresa tábora

VPT Lipno / Vodácký tábor Chemoprojekt
Jméno a příjmení
Poste restante
382 23 Černá v Pošumaví